Công văn phối hợp đào tạo tư vấn OHSE với Doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC

 VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        086/2020/CV-VNNEDU

 

  Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

CÔNG VĂN PHỐI HỢP 

V/v triển khai các hoạt động đào tạo ATVSLĐ, tư vấn về OHSE tại DN


Kính gửi:
  QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xin trân trọng gửi tới Lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc.

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực: đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ với 2 phân viện chuyên môn là VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC (VNNEDU)VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN (EHS). Chúng tôi đã được công nhận và chỉ định đào tạo các lĩnh vực về ATVSLĐ do Cục An toàn lao động- Bộ LĐTBXH cấp, ngoài ra được Bộ KHĐT cấp được đào tạo trong lĩnh vực Đấu thầu.

Với bề dày lịch sử và đội ngũ công sự là các GS-TS, các nhà khoa học, chuyên gia làm công tác chuyên môn, quản lý nhà nước thì VNNEDU-EHS được biết đến là địa chỉ tin cậy, có uy tín lớn trong hoạt động đào tạo, tư vấn về nhiều lĩnh vực, trong đó nổi lên là các lĩnh vực: Đào tạo, tư vấn về ATVSLĐ, Hóa chất, điện, cơ khí, tư vấn về môi trường, xử lý nguồn thải, đo đạc, quan trắc, kiểm định, PCC, sơ cấp cứu…

Trong nhiều năm qua chúng tôi đã được nhiều Tập đoàn, Tổng công ty, DN tin tưởng và đã thực hiện điển hình: VIETTEL GROUP, SAMSUNG, EVN, VNPT…

Để kế thừa và phát triển, song song đó mong muốn góp phàn vào công cuộc xây dựng vì “ môi trường làm việc an toàn, không có tai nạn xảy ra”, chúng tôi nhân thấy cần có những chính sách và cơ chế phối hợp với DN, NSDLĐ trong công tác tuyên truyền, tư vấn và thực hiện sao cho được tốt hơn.

Chính vì vậy, VNNEDU-EHS xin trân trọng gửi tới quý DN, các Anh/chị đang làm công tác An toàn một số chính sách và lĩnh vực của chúng tôi để tiện theo dõi và tạo điều kiện phối hợp trong thời gian sắp tới:

 1. Chính sách tư vấn, hỗ trợ.
 • Tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý OHSE, trao đổi và làm rõ các thắc mắc DN.
 • Khảo sát, đánh giá giúp DN xay dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, đúng quy định để làm cơ sở thực hiện theo tháng/quý/năm tại DN.
 • Cập nhật, hỗ trợ về tìm kiếm tài liệu, các văn bản đang hiện hành theo yêu cầu của DN.
 1. Các lĩnh vực đào tạo theo quy định hiện hành.
 • Đào tạo An toàn và Vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho nhóm 1-2-3-4-5-6
 • Đào tạo An toàn hóa chất với DN bắt buộc đang sử dụng Hóa chất bắt buộc khai báo ở Nghị định 113/2017/NĐ-CP
 • Đào tạo An toàn điện cho DN có hệ thống điện theo Thông tư 31/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương yêu cầu
 • Đào tạo sơ cấp cứu về lập đội sơ cứu tại DN theo Thông tư 19/2016/TT-BYT
 • Đào tạo và cấp chứng nhận Phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định số79/2014/NĐ-CP
 • Tư vấn về hoạt động môi trường, xây dựng hệ thống, xử lý nước thải
 • Quan trắc môi trường lao động, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt..

Ngoài ra chúng tôi còn nhiều khóa đào tạo cấp chứng chỉ: Đấu thầu, hành nghề xây dựng, chứng chỉ nghề xe nâng….

Trên đây là một số chương trình phối hợp và các lĩnh vực hoạt động của VNNEDU-EHS gửi tới DN và Anh/chị.

Để cụ thể hóa và phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa kính mong DN, Anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để nắm rõ hơn theo đầu mối thực hiện:

Lê Thương Huyền – Trưởng phòng Đào tạo và Truyền thông

ĐT: 0865.112.199 ; Mail: [email protected]

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận

–   Như trên

–   HĐQT (b/c)

–  TP Đào tạo (th/h)

–  VP VNNEDU-EHS

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

P. GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)  

 

TS. NGUYỄN HỮU TÀI

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *