Thông báo tổ chức lớp Giảng viên nguồn ATVSLĐ tại Nghệ An

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Số: 004 /VNNEDU-ATLĐ

V/v: Mở lớp huấn luyện giảng viên về ATLĐ,VSLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Hà Nội, Ngày  02  tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi:                       –   Các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

                                       – Các KCN, Doanh nghiệp, Trường học, cá nhân trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

 • Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 • Căn cứ QĐ số 1003/QĐ-LĐTBXH và giấy phép số 72/2019/GCN  ký ngày 15/07/2019 do Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp cho Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục – Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là tổ chức hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động hạng C.
 • Căn cứ nhu cầu đào tạo giảng viên huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị.

 

Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục tổ chức các  khóa: “Huấn luyện giảng viên nguồn về An toàn và Vệ sinh lao động” tại các Tỉnh, Khu Công nghiệp trên địa bàn Nghệ An; Cụ thể như sau:

 1. Thời gian và Khai giảng:
 • Thời gian: 48 giờ (Huấn luyện lần đầu)
 • Khai giảng: Vào các tuần thứ 4 của tháng; bắt đầu từ ngày 05/06/2020
 1. Đối tượng tham dự:
 • Đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định theo thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018
 • Địa điểm học: Tại Nghệ An
 1. Giảng viên:
 • Chuyên gia Cục ATLĐ, các Sở lao động, Viện chuyên ngành …đáp ứng yêu cầu về điều kiện giảng viên.
 1. Hồ sơ nhập học:
 • 02 Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân ; Bằng tốt nghiệp đại học; các bằng cấp, lý lịch cá nhânliên quan đến có kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn và Vệ sinh lao động.
 • Công văn của đơn vị cử tham dự khóa huấn luyện giảng viên;
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm làm công tác An toàn và Vệ sinh lao động ( Theo Mẫu)
 • 02 ảnh 3×4 để làm giấy chứng nhận.

Viện Đào tạo và Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo – Truyền thông

Trưởng đại diện tại Nghệ An: ThS. Nguyễn Cao   0912.568.798

Email: [email protected]   Website: www.viendaotaogiaoduc.vn

 

                                                                       

Nơi nhận:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

– Như trên

     GIÁM ĐỐC

-HĐQT (b/c)
-Khu CN, Tổng CTY
-Lưu VP                                                     Nguyễn Tiến Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *